Lầu Năm góc

 
Trầm mình dưới ruộng đặt lợp bắt tép ở Đồng Tháp Mười
Năm nay lũ lớn, người dân ở Long An lội ruộng đặt lợp bắt gần 10 kg tép, kiếm 400.000-500.000 đồng mỗi ngày.