Thứ bảy, 6/6/2020
Thứ năm, 14/6/2018, 10:01 (GMT+7)

Yêu cầu kỹ thuật đối với sân vận động World Cup

FIFA đã soạn thảo một bộ tài liệu 225 trang gồm những yêu cầu kỹ thuật khắt khe đối với sân vận động phục vụ World Cup 2018.