Thứ ba, 25/6/2024
Thứ tư, 25/8/2021, 07:00 (GMT+7)

Ý tưởng truyền năng lượng mặt trời từ vũ trụ về Trái Đất

Trung Quốc sẽ phóng trạm năng lượng mặt trời vào không gian, dự kiến sản xuất một gigawatt điện vào năm 2050.

Ý tưởng truyền năng lượng mặt trời từ vũ trụ về Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next Media