Thứ tư, 8/7/2020
Thứ năm, 1/8/2019, 16:30 (GMT+7)

Ý tưởng phủ tuyết nhân tạo cứu Nam Cực và Bắc Cực

Giới nghiên cứu đề xuất kế hoạch tạo tuyết nhân tạo từ nước biển, phủ lên dải băng Nam Cực và Bắc Cực nhằm ngăn chặn thảm họa băng tan.

Ý tưởng phủ tuyết nhân tạo cứu Nam Cực và Bắc Cực
 
 

Đồ họa: Next