Thứ tư, 3/6/2020
Thứ tư, 27/12/2017, 07:31 (GMT+7)

Ý nghĩa của màu sắc khác nhau trên trụ cứu hỏa

Màu sắc khác nhau ở các trụ cứu hỏa có thể cho biết khả năng cấp nước của trụ và nơi nguồn nước được cấp.