Thứ ba, 5/12/2023
Thứ hai, 13/11/2023, 20:00 (GMT+7)

Xuồng không thể chìm của lính tuần duyên Mỹ

Xuồng máy cứu hộ dài 14,3 m của lính tuần duyên Mỹ có 11 khoang kín nước riêng biệt và két nổi giúp phương tiện tự thăng bằng trong chưa đầy 15 giây.

Xuồng không thể chìm của lính tuần duyên Mỹ
 
 

Đồ họa: Interesting Engineering