Chủ nhật, 9/1/2022, 16:35 (GMT+7)

Xử lý xác bằng công nghệ thủy phân kiềm

Quy trình xử lý xác bằng thủy phân kiềm trong bình kín tiêu tốn ít năng lượng hơn 90% so với hỏa táng và không thải khí nhà kính.

Phương pháp xử lý xác thân thiện với môi trường bằng thủy phân
 
 

Đồ họa: Next