Thứ năm, 21/1/2021
Thứ năm, 17/9/2020, 10:26 (GMT+7)

Xoáy thuận nhiệt đới hình thành bão

Các hệ thống bão đặc trưng bởi một vùng trung tâm có áp suất thấp hình thành trên biển nhiệt đới được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới.