Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ tư, 9/2/2011, 10:27 (GMT+7)

Vươn lên

Ảnh chụp tại hội lân thường niên tại chùa Bà, nơi các đội lân trong thành phố tụ về, cầu khấn cho 1 năm làm ăn phát đạt.