Thứ hai, 17/6/2024
Thứ tư, 12/6/2019, 15:38 (GMT+7)

Vùng chết ở vịnh Mexico sắp đạt diện tích kỷ lục

Vùng chết, khu vực có nồng độ oxy thấp tới mức sinh vật biển không thể tồn tại đang lan rộng.