Thứ năm, 13/6/2024
Thứ năm, 9/5/2024, 10:30 (GMT+7)

Vua Việt nào lên ngôi lúc 1 tuổi?

Vị vua này sinh năm 1441, đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa và là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam.

Mộc Trà