Thứ ba, 21/5/2024
Thứ bảy, 20/4/2024, 10:00 (GMT+7)

Vua Việt nào có sức mạnh ngang Hạng Vũ?

Trong lịch sử Trung Hoa, Hạng Vũ được đánh giá là danh tướng 'thiên cổ vô nhị' vượt trên rất nhiều nhân vật hào kiệt, tài năng xuất chúng.

Ở Việt Nam cũng có một vị vua nổi tiếng được đánh giá cũng có sức mạnh chẳng thua kém gì Hạng Vũ của Trung Quốc. Phan Bội Châu thì gọi vị vua này "Tổ Trung hưng" trong "Việt Nam quốc sử khảo". Ông là ai?

Mộc Trà