Thứ hai, 15/7/2024
Thứ sáu, 30/12/2022, 12:47 (GMT+7)

Vua Việt Nam gắn liền với số 13

Ông sinh năm 1913, là vua thứ 13 của triều Nguyễn, 13 tuổi lên ngôi, trị vì 13 năm, có 13 người con và được an táng lúc 13 giờ.

Trùm Sò