Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ tư, 28/6/2023, 11:30 (GMT+7)

Vua Việt duy nhất trở thành con rể của vua Chiêm

Tháng 10 năm Giáp Tuất (1154) vị vua này lấy con gái vua Chiêm Chế Bì La Bút làm phi.

Trùm Sò