Thứ năm, 13/6/2024
Chủ nhật, 12/5/2024, 09:45 (GMT+7)

Vua nào ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam?

Ông là vị vua trị vì lâu nhất, lên ngôi tháng giêng năm Nhâm Tý (1072), mất tháng 12 năm Đinh Mùi (1127), làm vua trong 55 năm.

Mùa xuân năm 1075, ông mở khoa thi Tam trường để chọn người có tài ra giúp nước. Đây là khoa thi đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam. Năm 1076, Ông cho lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Mộc Trà