Thứ hai, 5/6/2023
Thứ hai, 30/1/2023, 11:04 (GMT+7)

Vua nào đi chơi đêm bị cướp mất gươm, ấn?

Việt sử địa dư viết: 'vua đi chơi hương Mễ Sở, khi trở về đến bãi Chử Gia bị cướp, mất cả ấn báu và gươm báu'.

Trùm Sò