Thứ hai, 5/6/2023
Thứ bảy, 4/2/2023, 12:00 (GMT+7)

Vua nào đánh hổ cứu mẹ?

Nhắc tới chuyện đánh hổ, mọi người thường nghĩ ngay đến Võ Tòng mà không biết rằng ở Việt Nam chuyện đánh hổ không phải là hiếm.

Trùm Sò