Thứ sáu, 2/6/2023
Thứ tư, 8/3/2023, 11:08 (GMT+7)

Vua duy nhất phản đối chế độ đa thê

Dù cuộc đời gắn với những câu chuyện tình ái nhưng ông cũng chính là vị quân vương duy nhất trong lịch sử phản đối chế độ đa thê.

Trùm Sò