Chủ nhật, 3/12/2023
Thứ tư, 28/3/2018, 14:40 (GMT+7)

Vũ trụ khi thu nhỏ lại bằng Trái Đất

Nếu vũ trụ mà chúng ta quan sát được có kích thước bằng Trái Đất, Mặt Trời sẽ có bán kính chỉ bằng 1/4 đường kính nguyên tử hydro.