Chủ nhật, 28/11/2021
Chủ nhật, 12/6/2016, 11:00 (GMT+7)

Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Vòng tuần hoàn của nước là sự tồn tại và vận động của nước qua các trạng thái khác nhau trên mặt đất, trong lòng đất và bầu khí quyển của Trái Đất.