Thứ sáu, 10/4/2020
Thứ sáu, 22/11/2019, 06:25 (GMT+7)

'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

Thực tế nội địa hóa ôtô của Việt Nam sau hơn 20 năm vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu.