Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 27/11/2023, 12:15 (GMT+7)

Việt Nam có mấy tỉnh ven biển?

Biển, hải đảo Việt Nam gồm nhiều khu vực với 125 huyện ven biển nhưng bạn có biết Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tỉnh ven biển không?

Trùm Sò