Thứ năm, 30/11/2023
Thứ năm, 21/9/2023, 12:00 (GMT+7)

Việt Nam có bao nhiêu hòn vọng phu?

'Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa / Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh...' nhưng liệu bạn có biết hết về các Hòn Vọng phu ở Việt Nam không.

Hòn Vọng phu gắn liến với những câu ca như 'Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa / Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh...', hay 'Bình Ðịnh có núi Vọng Phu / Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh...'... Vậy đố bạn biết hết về các Hòn Vọng phu ở Việt Nam.

Trùm Sò