Thứ sáu, 31/3/2023
Thứ năm, 16/3/2023, 11:07 (GMT+7)

Việt Nam có bao nhiêu con sông xuyên biên giới?

Việt Nam hiện có 2360 con sông dài trên 10 km, có những sông lớn như sông Hồng, sông Đồng Nai... nhưng có bao nhiêu con sông xuyên biên giới.

Trùm Sò