Thứ hai, 27/3/2023
Thứ tư, 23/12/2020, 15:13 (GMT+7)

Việt Nam bắt đầu thời kỳ dân số già từ 2026

Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2026, với số người trên 65 tuổi chiếm hơn 10%, theo Tổng cục Thống kê.