Thứ năm, 8/12/2022
Thứ bảy, 2/10/2021, 21:00 (GMT+7)

Viễn cảnh Trái Đất năm 2500

Khoảng 500 năm sau, con người có thể phải mặc quần áo điều hòa nhiệt độ và dịch chuyển dần về phía các cực để tránh nóng.

Viễn cảnh Trái Đất năm 2500
 
 

Đồ họa: Next