Thứ bảy, 22/6/2024
Thứ bảy, 25/4/2020, 14:00 (GMT+7)

Viễn cảnh nếu con người 'chia nửa' Trái Đất cho động vật

Nếu con người có thể dành riêng một bán cầu cho động vật hoang dã, cuộc sống trên Trái Đất sẽ thay đổi theo nhiều hướng tích cực.

Nếu con người có thể dành riêng một bán cầu cho động vật hoang dã, cuộc sống trên Trái Đất sẽ thay đ
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time