Thứ tư, 29/5/2024
Thứ sáu, 15/9/2023, 00:03 (GMT+7)

Vị vua nào đầu tiên được chụp ảnh?

Vị vua này cho phép thợ ảnh chụp mình vào tháng Chạp năm Ất Dậu (1885), được rửa làm 2 bản, một gửi về Pháp, một nhà vua giữ lại.

Trùm Sò