Thứ ba, 26/9/2023
Thứ tư, 17/5/2023, 09:43 (GMT+7)

Vị vua duy nhất của Việt Nam từng thi đỗ Trạng nguyên

Nổi tiếng về tài đánh vật, ông thi đỗ Trạng nguyên Võ thời vua Lê Uy Mục nhà Hậu Lê và sau đó khởi dựng lên một triều đại mới.

Trùm Sò