Thứ bảy, 4/12/2021

03. Nơi bán xe

Vị trí nơi bán?

Không như xe mới có hệ thống đại lý cố định, minh bạch, xe cũ có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào, showroom hay người dùng.

Lúc này, nơi bán gần hay xa nơi ở, nơi làm việc không còn là yếu tố quyết định, bởi quan trọng là ở nơi đó bạn có tìm được chiếc xe tin tưởng hay không.

Gợi ý: Khách hàng nên sử dụng giảm giá bằng tiền mặt sẽ có lợi nhất.

Xe

Xem thêm →