Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ bảy, 28/4/2018, 14:10 (GMT+7)

Vi sinh vật nhỏ như thế nào?

Vi sinh vật như virus, vi khuẩn hay động vật nguyên sinh có kích thước tính bằng micromet, không quan sát bằng mắt thường.