Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ sáu, 25/11/2022, 00:00 (GMT+7)

Vì sao bác sĩ bệnh dịch hạch đeo mặt nạ mỏ chim?

Bộ trang phục quái dị của bác sĩ bệnh dịch hạch là hình ảnh biểu tượng cho đại dịch Cái chết Đen cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người.

Vì sao bác sĩ bệnh dịch hạch đeo mặt nạ mỏ chim?
 
 

Đồ họa: TED-Ed