Thứ ba, 25/6/2024
Thứ ba, 7/8/2018, 11:40 (GMT+7)

Vi khuẩn tự biến đổi để chống lại nước rửa tay khử trùng

Nghiên cứu mới chỉ ra nước rửa tay chứa cồn đang mất dần tác dụng với một số loại vi khuẩn như khuẩn cầu ruột.