Thứ bảy, 22/6/2024
Thứ bảy, 30/3/2024, 00:01 (GMT+7)

Vị hoàng hậu nào được gọi là 'bà chúa Ngừ'?

Bà là hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý, được Vua Trần Thái Tông phong làm Linh Từ quốc mẫu, một cách gọi khác của hoàng hậu.

Bà vốn có tên là Ngừ (cá ngừ), khi làm hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông mới đổi tên khác. Bà là hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý và là mẹ của Lý Chiêu Hoàng - vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử. Sau này, bà được nhân dân lập đền thờ và gọi là "bà chúa Ngừ". Bà là ai?

Mộc Trà