Thứ bảy, 18/5/2024
Thứ ba, 26/12/2023, 05:00 (GMT+7)

Venue - Sonet - Raize: cuộc chiến xe gầm cao cỡ nhỏ mới

Tân binh Hyundai Venue so kè tính năng và trang bị với đối thủ Kia Sonet và Toyota Raize.

Lương Dũng - Đăng Hiếu