Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ tư, 23/5/2018, 11:36 (GMT+7)

Vệ tinh giúp Trung Quốc khám phá vùng tối của Mặt Trăng

Trung Quốc phóng vệ tinh Cầu Ô Thước nhằm thiết lập kênh liên lạc với tàu vũ trụ Hằng Nga 4 sắp thăm dò vùng tối của Mặt Trăng.