Thứ năm, 2/2/2023
Thứ bảy, 8/1/2022, 19:00 (GMT+7)

Vật thể dài gấp đôi tòa cao ốc sắp vụt qua Trái Đất

Tiểu hành tinh 7482 với đường kính hơn 1 km sẽ tiếp cận gần Trái Đất vào ngày 18/1 ở khoảng cách 1,98 triệu km.

Vật thể dài gấp đôi tòa cao ốc sắp vụt qua Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next