Thứ sáu, 26/7/2024
Thứ bảy, 26/11/2022, 11:00 (GMT+7)

Văn hóa 'tắm rừng' ở Nhật Bản gọi là gì?

Văn hóa 'tắm rừng' được hiểu như những thực hành đơn giản, liên quan đến trị liệu thông qua việc dành thời gian ở trong rừng.

Trùm Sò