Thứ sáu, 25/9/2020
Chủ nhật, 16/6/2019, 21:00 (GMT+7)

Vai trò của nước bọt trong việc cảm nhận vị thức ăn

Nước bọt cung cấp môi trường chất lỏng cần thiết để liên kết phân tử thức ăn với các vị giác trên lưỡi.