Thứ tư, 4/8/2021
Thứ năm, 7/1/2021, 07:00 (GMT+7)

Uranium được làm giàu như thế nào?

Trong quá trình làm giàu uranium, nhiên liệu phân hạch hiếm U235 được tách khỏi đồng vị U238 phổ biến trong tự nhiên bằng máy ly tâm khí.

Uranium được làm giàu như thế nào?
 
 

Đồ họa: AFP