Thứ hai, 13/7/2020
Thứ sáu, 29/9/2017, 10:20 (GMT+7)

Tưởng tượng về quá trình vực dậy nền văn minh hậu tận thế

Hậu tận thế, những người may mắn sống có thể mất tới hàng thế kỷ để xây dựng lại một nền văn minh hiện đại như ngày nay.