Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ bảy, 14/1/2023, 12:00 (GMT+7)

Tướng nào của Nguyễn Ánh được ví như 'Quan Vũ nước Nam'

Vị tướng nước Nam trung thành với chúa Nguyễn, với hành trang như tái hiện điển tích Quan Vũ vượt năm ải chém sáu tướng để về bên Lưu Bị.

Trùm Sò