Thứ bảy, 4/2/2023
Thứ tư, 25/11/2020, 12:29 (GMT+7)

Tuổi nghỉ hưu tương ứng với năm sinh theo lộ trình mới

Từ năm 2021, lao động nam đủ 60 tuổi 3 tháng được nghỉ hưu, nữ là 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, tăng theo lộ trình mỗi năm 3 tháng với nam đến khi đủ 62 tuổi và 4 tháng với nữ đến khi đủ 60 tuổi.