Chủ nhật, 19/5/2024
Thứ bảy, 11/9/2021, 07:00 (GMT+7)

'Tứ đại phát minh' của Trung Quốc làm thay đổi thế giới

Giấy, in ấn, la bàn và thuốc súng là 4 phát minh quan trọng, được coi là "chất xúc tác" cho các nền văn minh vĩ đại.

'Tứ đại phát minh' của Trung Quốc làm thay đổi thế giới
 
 

Đồ họa: Simple History