Thứ tư, 17/7/2024
Thứ năm, 27/10/2022, 17:00 (GMT+7)

Cái gì lưng trước bụng sau?

Lưng đi trước, bụng đi sau; con mắt ở dưới, cái đầu ở trên; Là gì?

Trùm Sò