Thứ năm, 30/11/2023
Thứ sáu, 22/9/2023, 00:03 (GMT+7)

Triều đại đầu tiên đưa Toán vào thi cử?

Đây là triều đại đầu tiên của nước ta đưa Toán học vào nội dung thi cử và có nhiều cải cách trong lĩnh vực giáo dục.

Hoàng đế đầu tiên của triều đại này cho sửa lại chế độ thi cử, đặt ra cấp thi hương (là người đầu tiên trong lịch sử đặt ra cấp thi này). Ông cũng cho bỏ trường thi ám tả cổ văn thay bằng thi kinh nghĩa trong 4 trường thi. Vài năm sau, ông đặt thêm kỳ thứ 5 là phải thi viết chữ và làm toán. Sự mở đường cho Toán học bắt đầu từ đây.

Trùm Sò