Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 28/11/2022, 11:07 (GMT+7)

Trên tay của Trần Quốc Toản có chữ gì?

Trong tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tả cảnh Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản thích lên tay 2 chữ gì?

Trùm Sò