Thứ sáu, 29/9/2023
Thứ sáu, 18/8/2017, 03:00 (GMT+7)

Trang trại có thể đáp ứng nhu cầu hải sản của cả thế giới

Mô hình trang trại nuôi cá ngoài biển hứa hẹn mang lại nguồn hải sản đủ để thỏa mãn nhu cầu của cả thế giới.