Chủ nhật, 28/5/2023
Thứ ba, 19/5/2015, 05:05 (GMT+7)

Trang phục truyền thống của các quốc gia

Nhiều trang phục truyền thống phản ánh mối liên quan văn hóa vùng miền, như bộ kanzu ở Đông Phi chịu ảnh hưởng bởi áo thawn ở vịnh Ba Tư; hay hanbok của Hàn Quốc có nét Mông Cổ.