Thứ sáu, 2/6/2023
Thứ hai, 9/1/2023, 11:12 (GMT+7)

Trận Bạch Đằng, tướng nào lập trận địa cọc gỗ và chém Hoằng Tháo?

Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc.

Người Việt giành thắng lợi lớn nhờ kế sách cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng. Nhưng liệu bạn có biết ai là người đã lập trận địa cọc gỗ và tự tay mình chém hoàng tử Lưu Hoằng Tháo không?

Trùm Sò